ผลิตภัณฑ์โอซี กลูต้า มั่นใจได้ว่าปลอดภัย 100%

Safety1

Safety2

 

ใบ CERTIFICATE

Alpha Lipoic AcidCitrus Bioflavonoids 99PercentageCOA Acerola 5%COA GlycineCOA L-Cysteine Base 

COA L-GlutamineCOA L-Glutathione KyowaCollagen TripeptidePomegranateRosehips Extract 5% Ascorbic Acid 

Vitamin MixesZinc Chelate

 

สถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน

OZEE ผลิตจากโรงงานยาที่ได้มาตรฐาน นิด้า ฟาร์มาอินคอร์ปอเรชั่น ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานในการผลิตต่างๆ อาทิ

    • GMP Europe (Good Manufacturing Practice) ในปี 2531
    • PIC/S GMP (The Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme GMP) ในปี 2557


โอซีปลอดภัย 100%

* ฉะนั้น มั่นใจได้เลยว่า ผลิตภัณฑ์ OZEE ปลอดภัยไร้สารตกค้าง 100% *